Home / Podziękowania. Lista osób

Podziękowania dla osób, które przekazały zdjęcia do archiwum.
Wspólnie ratujemy od zapomnienia!

Jeśli chciał(a)byś dołączyć do tego grona proszę o kontakt (tel 692 427 428, email: redakcja@chroberz.info) Więcej o akcji przeczytasz [tutaj]Szczególne podziękowania dla pani Elżbiety Kucięby z Chrobrza za wydatną pomoc w identyfikacji wpływających na akcję zdjęć.

1.    Łukasz Domagała – Chroberz
zbieramy archiwalne zdjęcia - plakat2.    Kazimiera Gajos – Chroberz
3.    Zofia Pruś – Chroberz
4.    Małgorzata Maj – Pińczów
5.    Jan Lewandowski – Miernów
6.    Teresa Pieczonka – Złota
7.    Ewa Rzepa – Rudawa, ZSCKR Chroberz
8.    Zofia Koza – Chroberz
9.    Małgorzata Judasz – Wojsławice
10.    Paweł Bochniak – Chroberz
11.    Agnieszka Bochniak – Chroberz
12.    Tadeusz Bochniak – Chroberz
13.    Bogumiła Krzak – Chroberz
14.    Alicja Jaworska – Chroberz
15.    Elżbieta Kucięba – Chroberz
16.    Włodzimierz Osiecki – Chroberz
17.    Rafał Osiecki – Chroberz
18.    Łucja Hawryluk – Chroberz
19.    Katarzyna Sęsoła -Wojsławice
20.    Andrzej Sobota - Chroberz
21.    Kazimierz Doroz – Chroberz
22.    Zbigniew Doroz – Chroberz
23.    Edyta W. (Maj) -
24.    Bożena Jaworska – Złota
25.    Teresa Spychała – Warszawa
26.    Anna Steckiewicz – Chroberz
27.    Janina Komoder – Chroberz
28.    Krzysztof Fortuna – Chroberz
29.    Alicja Kita – Chroberz
30.    Ewa Pawełczak – Niegosławice
31.    Stefania Konieczna – Chroberz
32.    Kazimiera Król – Złota
33.    Agnieszka Rasińska – Niegosławice
34.    Janusz Peroń – Wrocław
35.    Adam Ochwanowski – Złota
36.    Ryszard Nowak – Złota
37.    Henryka Cabaj – Niegosławice
38.    Izabela Bochniak – Rudawa
39.    Kazimierz Musiał – Pińczów
40.    Zofia Doroz – Chroberz
41.    Andrzej Doroz – Kraków
42.    Artur Dziura – Kraków
43.    Aleksy Kumor - ?
44.    Henryka Chabińska – Wrocław
45.    Monika Stolarska – Młodzawy
46.    Adam Wypych – Chroberz
47.    Jerzy Męciński
48.    Rodzina Drabików – Nieprowice
49.    Bogusław Leżucha
50.    Zofia Durek
51.    Robert Liziniewicz
52.    Edward Kucharski, Dariusz Garlej (Pałac Wielopolskich w Chrobrzu)
53.    Izabela Rogóż z domu Dobaj
54.    Wiesława Grabik z Warszawy
55.    Zdzisław Antolski z Kielc
56.    Jan Brzeziński z Nowego Targu.
57.    Piotr Lozia z Chrobrza.
58.    Łukasz Kowalski z Pińczowa.
59.    Zofia Kowalska z Chrobrza.
60.    Danuta Wawruszczak z Niegosławic.